Samtyckesblankett

Jag har blivit förtrogen med informationen om forskningen och dess förlopp som presenterats på den här webbsidan.

Jag är informerad om att

  • tarmfloras egenskaper undersöks från mitt/vårt barns avföringsprover.
  • information om mitt/vårt barns näringsintag samlas in med ett frågeformulär till forskningen.
  • forskningen undersöker inte sjukdomar och kommer inte att avslöja sjukdomar.
  • deltagande i forskningen är inte bindande och jag kan närsomhelst avbryta deltagandet i studien.

Informationen som insamlats i forskningen är sekretessbelagt. Informationen eller avföringsproverna används inte för andra ändamål än för den här forskningen. All information om proverna behandlas konfidentiellt. Prover och resultat analyseras anonymt, men deltagarens uppgifter och kostfrågeformulären slås samman och förvaras tills forskningen är slutförd.

Då forskningen blir färdig får vi ett meddelande där det berättas om forskningens resultat: om puréerna hade effekter på tarmfloran, om effekterna var kortvariga (6 mån) eller slutgiltiga (12 mån) och om möjliga effekter kunde ha förutsetts utifrån provet som togs redan före puréer introducerades i barnets kost.