Suostumuskaavake

Olen tutustunut tässä sivustossa esitettyihin tietoihin tutkimuksesta ja sen kulusta.

Olen tietoinen siitä, että

  • lapseni / lapsemme ulostenäytteistä tutkitaan suolistomikrobiston ominaispiirteitä
  • lapseni / lapsemme kyselykaavakkeissa saatuja ravitsemustietoja kerätään tutkimukseen
  • tutkimuksessa ei etsitä eikä siinä tule ilmi mitään sairauksia tai niihin suoraan liittyviä tekijöitä
  • tutkimukseen osallistuminen ei sido mihinkään ja sen voi halutessaan keskeyttää

Tutkimuksessa kerätyt tiedot ovat tutkimusluvan mukaisesti salassapitovelvollisuuden alaisia. Tietoja tai näytemateriaaleja ei käytetä muihin kuin tämän tutkimuksen tarkoituksiin. Kaikkea tutkittaviin näytteisiin liittyvää tietoa käsitellään luottamuksellisesti. Näytteet ja tulokset analysoidaan nimettöminä, mutta näytteiden luovuttajatiedot ja ruokavaliokaavakkeet kootaan yhteen ja ne säilytetään tutkimuksen valmistumiseen asti.

Tutkimuksen valmistuttua saamme tiedotteen, jossa kerrotaan tutkimuksen tuloksista ja siitä, oliko soseiden varhaisella aloituksella erilaisia vaikutuksia tutkimukseen osallistuvien lasten suolisto-mikrobistoon, vaikuttivatko ne mikrobiston ominaisuuksiin väliaikaisesti (6 kk) tai lopullisesti (12 kk), ja olisivatko mahdolliset vaikutukset olleet ennakoitavissa jo ennen soseiden aloitusta otetun näytteen avulla.