Tutkimus

Rekrytointi SAMI-tutkimukseen on päättynyt. Vastaanotamme kuitenkin mielellämme niiden lasten näytteet, joiden osalta tutkimus on vielä kesken. Suuret kiitokset kaikille osallistujille!

Turun yliopistossa on käynnistynyt yhteistyössä Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Turun kaupungin neuvolapalvelujen kanssa tutkimushanke, jossa selvitetään soseiden aloituksen vaikutusta mikrobistoon (ns. SAMI-tutkimus). Tarkoituksena on etsiä varhaisesta, pääosin äidiltä ja läheisestä ympäristöstä siirtyneestä suolistomikrobistosta tekijöitä, jotka johtavat yksilöllisiin eroihin lapsen mikrobiston vasteessa marja- ja muiden soseiden aloitukseen neuvolaiässä. Se, miten lapsen suolistomikrobisto reagoi soseruokien aloitukseen, voi vaikuttaa suolistomikrobiston kehittymiseen ja lopullisen mikrobiston monimuotoisuuteen ja yleiseen tasapainoon.

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksessa selvitetään mikrobiston lajikirjoa ja suolistomikrobiston eri bakteerilajien kykyä pilkkoa kuituravinteita imeväisiässä. Tavoitteena on ennakoida sitä, miten kuituja sisältävät soseet kuten marja- ja hedelmäsoseet vaikuttavat eri mikrobilajien tasapuoliseen kehittymiseen tutkimukseen osallistuvalla lapsella. Tutkimuksen tuloksia voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti käyttää tukemaan päätöksiä eri ruoka-aineiden aloittamisesta 3-6 kk ikäisillä niin, että näillä päätöksillä pystytään tukemaan lapsen mikrobiston suotuisaa kehitystä. Lapsen mikrobisto muovautuu valmiiksi pääosin ensimmäisen ikävuoden aikana.

Käytännön toteutus

Mikrobiston muovautumisen selvittämiseksi tutkimukseen osallistuvalta lapselta tulee kerätä ulostenäyte 1-2 viikon iässä (0 kk) sekä 3 kk, 6 kk ja 12 kk iässä. Soseiden aloituksen ja antotiheyden vaikutuksen selvittämiseksi tutkimuksessa täytetään lisäksi 3 kk, 6 kk ja 12 kk iässä kyselykaavake, jolla kerätään tietoa lapsen saamista soseravinteista ja muusta ruokavaliosta.

Näytepurkit, suostumuksen antaminen, valmiiden näytteiden palautus

Suostumus vahvistetaan netissä täytettävällä suostumuskaavakkeella. Tutkimukseen osallistutaan v. 2019 alusta alkaen syntyneiden lasten osalta heti lapsen syntymän jälkeen. Synnytysvuodeosastolla jaetaan osallistujille näytepurkit (4 kpl) kaikkia neljää ulostenäytettä (0 kk, 3 kk, 6 kk ja 12 kk) varten valmiissa muovipussissa yhdessä näytteenotto- ja näytteenpalautusohjeen kanssa. Tämän lisäksi tutkimukseen osallistuvissa neuvoloissa (Rakuunatie/Vasaramäki, Syvälahti/Hirvesalo, Kustavintie/Suikkila) on odotustiloissa puhtaita näytepurkkeja muovipussissa yhdessä näytteenotto-ohjeen kanssa. Jos haette näytepurkit neuvolasta, voitte hakea ne neuvolan odotustiloista oma-aloitteisesti eli teidän ei tarvitse olla yhteydessä terveydenhoitajaan tai neuvolan muuhun henkilöstöön näitä noutaessanne. Ottamanne ulostenäyte tulee palauttaa joko Turun yliopistoon (Medisiina D-rakennus, 1 krs. Infopiste; Kiinamyllynkatu 10) tai neuvolan odotustiloissa (seuraa opasteita) olevaan pieneen pakastimeen (Pakastimen päällä tai seinällä merkintä ”SAMI-tutkimus”).

Näytteenotto tapahtuu kotona. On tärkeää, että näyte otetaan samana päivänä, jolloin se tuodaan, koska näyte pilaantuu ellei sitä pakasteta mahdollisimman pian. Muistakaa merkitä näytepurkkiin lapsen nimi, syntymäaika ja näytteenottopvm.

Lisätiedot

Tutkimusyksiköt toimivat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston alaisuudessa. Tutkittavista tai tutkituista ulostenäytteistä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille. Tutkimuksen etenemisestä kuten osallistujien määrän kertymästä ja näytteiden tutkimusaikataulusta tiedotetaan verkkosivuillamme. Verkkosivuillamme tullaan myös kertomaan yleistajuisesti tutkimuksen tuloksista ja niiden mahdollisista vaikutuksista imeväisikäisten ravintosuosituksiin.

Yhteydenotot kysymyksiä ja muita lisätietoja varten pyydämme sähköpostitse osoitteeseen samitutkimus@utu.fi.

Voit tutustua tutkimuksen rekisteriselosteeseen ja tutkimuslupaan tästä.