Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Turun Yliopisto
Biolääketieteen laitos

2. Rekisterin yhteyshenkilö
Arno Hänninen; arno.hanninen@utu.fi

3. Rekisterin nimi
Samitutkimus-sivuston tietovarasto.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteri toimii samitutkimus-sivuston tietovarastona.

5. Rekisterin tietosisältö

Sivuston ylläpitäjät:

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Käyttäjätunnus
  • Salasana
  • Sähköpostiosoite
  • Kuvaus
  • Profiilikuva
  • Lempinimi
  • Kotisivu
  • Sivuston kieli

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot lisätään manuaalisesti järjestelmään käyttäjiä lisättäessä. Mahdolliset lisätiedot lisätään manuaalisesti sivuston käyttäjien toimesta.

7. Tietojen luovutus ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus
Rekisteritiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina. Rekisterin tiedot ovat ainoastaan järjestelmän ylläpitohenkilöstön saatavilla ja niiden käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella rekisteriin liitetyllä henkilöllä on tarkastusoikeus omiin tietoihinsa. Tietojen laajempi tarkastuspyyntö tulee toimittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Jokaisella rekisteriin liitetyllä henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai tietojensa poistamista. Korjauspyyntö tulee toimittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

10. Tietojen aikaväli ja päivitystiheys
Tietoja on kerätty vuodesta 2018.

11. Julkiset ja salassa pidettävät tiedot
Järjestelmän sisältämät tiedot ovat salassa pidettäviä.